Top Ad unit 728 × 90

Sunday CD Vol 182

Sunday CD Vol 182
Sunday CD Vol 182

Next CD Album: Sunday CD Vol 183

Production: Sunday

CD Album Vol: 182

CD Album Title: 10.លែងជឿហើយ - ខាត់ ជេមស៏

CD Album Price: 5000R

Artists: ខាត់ ជេមស៏|

Country: Cambodia

Format: MP3

Last Updated: 12/1/2017

Genre: POP/Romvong/Traditional/Rock

 

Tracklist

Title Duration Download
1.10.លែងជឿហើយ - ខាត់ ជេមស៏.MP3 03:24 N/A
2.09.បើអាចសម្លាប់បងបានអូនសម្លាប់បងយូរហើយ - ខាត់ ជេមស៏.MP3 03:06 N/A
3.08.មកជាមួយបងទៅវិញជាមួយគេ - ខាត់ ជេមស៏.MP3 04:04 N/A
4.07.អាសូរខ្សែជីវិតថ្មី - ខាត់ ជេមស៏.MP3 03:53 N/A
5.06.មករាំលេងនឹងបង - ខាត់ ជេមស៏.MP3 02:57 N/A
6.05.មិនចង់ឲ្យផែនដីមានគេម្នាក់នោះ - ខាត់ ជេមស៏.MP3 04:38 N/A
7.04.ប្តីដឹងខុសហើយ - ខាត់ ជេមស៏.MP3 04:12 N/A
8.03.ស្គាល់អូនដូចស្គាល់បំណុល - ខាត់ ជេមស៏.MP3 03:50 N/A
9.02.បែកពីអូនស្បថឈប់មានសង្សារ​ - ខាត់ ជេមស៏.MP3 04:06 N/A
10.01.ធ្វើម៉េចបងមិនមែនជាមនុស្សប្រុសសំភារៈនិយម - ខាត់ ជេមស៏.MP3 04:16 N/ADownload Sunday CD Vol 182 Full Album

 

Call Ring Back Tone Code (Sample)
Title Smart Cellcard Metfone
Sunday CD Vol 182 SMS to 855 SMS to 2727 SMS to 1772
01. How are you not a materialistic man - Claus James? X69811 X17411 X184821
02. Break away from me, my promise to stop having a girlfriend - Cams X69812 X17412 X184822
03. Knowing You Like Debt - Jackie James X69813 X17413 X184823
04. Your husband is wrong - Cute James X69814 X17414 X184824
05. Do not want the one in the world - Jackie James X69815 X17415 X184825
06. Come to dance with me - Claire James X69816 X17416 X184826
07. New Life Jacket - Jack James X69817 X17417 X184827
08. Come with me with them - Cute James X69818 X17418 X184828
09. If you can kill me, you kill me for a long time - Cute James X69819 X17419 X184829
10. Not believing - Cute James X698110 X174110 X1848210

 

Studio Credit

Official Youtube Chanel: https://www.youtube.com/user/SundayKhmerVideos

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/SUNDAY.PRODUCTION.SD/

Official Instagram:

Official Website: http://sunday-production.com

Sunday CD Vol 182 Reviewed by Play Khmersong on 9:16 PM Rating: 5

No comments:

All Rights Reserved by Play Khmer Song © 2014 - 2017
Powered By Playkhmersong, Designed by Playkhmersong Team

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.